21 Feb 2017

ASKAN ÄR DEN BÄSTA JORDENDet är först när man ger upp som det blir nått nytt
När man släpper taget tar man steget
Jag vet hur ont det gör när hoppet dör
Men askan är den bästa jorden
Och även fast du inte tror det
Du kommer födas och dö, födas igen
Så länge du hör musiken

Marcus Krunegård

No comments:

Post a Comment